Biografieën


Laura van der Noort

Op 28 februari 1983 werd ik geboren in het altijd bruisende Zaandam. Hoewel ik op mijn derde al clown wilde worden, bleef mijn theaterleven de eerste 12 jaar van mijn leven beperkt tot het doen van toneelstukjes op het grasveld voor mijn huis, wanneer we geen zin hadden om te voetballen. In groep acht echter maakte ik mijn debuut op het toneel met een glansrol als kwakzalver in de musical "Het vreemde songfestival".

Eenmaal op de middelbare school heb ik geen schooltoneelvoorstelling meer voorbij laten gaan. Hoewel ik niet elk jaar toneel heb gespeeld: vaak speelde ik in plaats daarvan viool in het bijbehorende orkestje. Eén jaar heb ik dit zelfs allebei gedaan, heen en weer lopend tussen orkestje en toneel. In deze jaren heb ik een zeer gevarieerd repertoire gespeeld met rollen als zwerver, bediende, overbezorgde moeder en kille stiefmoeder.

Na mijn middelbare school besloot ik in Amsterdam de Bèta-Gamma propedeuse te gaan doen, en daarna natuurkunde te gaan studeren. Het werd een bijzonder en erg leuk jaar, met de kanttekening dat ik dat gehele jaar op theatraal gebied niets gedaan hebt. Dit gemis werd me extra duidelijk toen ik tijdens het lustrum Toneelgroep Bètagamma een indrukwekkende bijbelbewerking zag spelen. Gelukkig werd mij niet veel later de mogelijkheid geboden zelf deel uit te maken van deze bijzondere toneelgroep. Uiteraard heb ik geen moment getwijfeld op dit eervolle aanbod in te gaan. Hier ben ik op een heel andere manier met toneel bezig geweest dan daarvoor. Ik had tot dit moment altijd bestaande stukken gespeeld, zodat het werken met improvisaties en het schrijven van een stuk nieuw was. Het stuk betekent veel voor me, het is toch een reflectie van de wereld. Al met al was dit een overweldigende ervaring, die ik nooit meer zal vergeten.